Nieuws

 


In de gemeente Zuidhorn hebben al diverse organisaties zich aangemeld voor de landelijke vrijwilligersactie NL DOET. Deze zal plaatsvinden op 16 en 17 maart 2012.  Zo gaan de zorgboerderijen De Weide Blik en Kom In aan de slag met het aanleggen van een nieuw parkeerterrein en een moestuin, maakt Tennisvereniging TC Westend in Grijpskerk het tennispark weer seizoensklaar, gaat er bij de Koren- en Pelmolen Fortuna een waaierij en zeverij gebouwd worden, zijn de kippen op De Hamsterborg toe aan een nieuw onderkomen en zal er een afscheiding geplaatst worden tussen de zonneweide en het zwembad in Electra. IJsvereniging Oosterdeel -Langewold wil vlonders timmeren en de baanverlichting repareren en worden de tuinen van ouderen op de Oostergast en van 't Hornerheem lente klaar gemaakt. De inwoners van Niehove gaan aan de slag met het aanleggen van een jeu de boulesbaan, Stichting Hoger Onderwijs en Cultuur Noord Nederland bouwt verder aan een mobiel podium en houdt het Kloostermuseum in Aduard de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak. Al deze organisaties hopen hun klussen te kunnen klaren met de inzet van vrijwilligers!

Heeft uw organisatie ook een klus, meldt deze aan voor 11 januari 2012 op www.nldoet.nl. Organisaties die zich voor deze datum hebben aangemeld kunnen gebruik maken van een financiële ondersteuning van max. 500 Euro beschikbaar gesteld door het Oranjefonds.

 

 

 

 

 

Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Het jaar 2012 is door de EU-landen verkozen tot het jaar van Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Er is voor dit thema gekozen omdat vanaf 2012 de bevolking in Europa krimpt en vergrijst. Deze demografische ontwikkeling legt een grote druk op jongeren en vormt een grote uitdaging voor de nationale, regionale en lokale overheden. ER zullen maatregelen getroffen moeten worden die ouderen stimuleren om langer een bijdrge te leveren aan de maatschappij. Verder heeft de EU in haar doelstelling opgenomen dat de sociale uitsluiting van ouderen moet worden teruggedrongen. In de komende jaar zal Vrijwilligerswerk Zuidhorn op verschillende manieren aandacht besteden aan dit onderwerp. Hierover binnenkort meer.

 

 

Organisaties met leuke klussen gezocht voor NL DOET 2012

 

In het jaar 2011 heeft een record aantal leerlingen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Zuidhorn deelgenomen aan de landelijke vrijwilligers NL DOET. Vrijwilligerswerk Zuidhorn zet zich in om ook van de NL DOET actie 2012 op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 een succes te maken! Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligersorganisaties die een klus hebben waar ze nu niet aan toe komen of waarvoor ze zelf te weinig vrijwilligers hebben. 

Het gaat om klussen zoals verven, opknappen en schoonmaken van een clubhuis, het aanleggen van een tuin of het weer seizoensklaar maken van sportvelden. Het Oranjefonds stelt maximaal €500,- beschikbaar per deelnemende organisatie, als deze zich voor 11 januari 2012 bij het Oranjefonds heeft aangemeld.

Het aanmelden kan op www.nldoet.nl

Zijn er vragen over het formuleren van een klus of over de vrijwilligersactie zelf. Neem gerust contact op met Esther Pleizier van Vrijwilligerswerk Zuidhorn bereikbaar via e.pleizier@swgz.nl of via 0594 504711.

 

 

Maatschappelijke stage markt en workshopavond voor vrijwilligersorganisaties uit het Westerkwartier

Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn (VIZ), het lauwerscollege uit Grijpskerk en het Gomaruscollege uit Zuidhorn organiseren op vrijdag 14 oktober 2011 een Maatschappelijke Stagemarkt (MASmarkt) Deze markt zal gehouden worden van 13.15 tot 15.30 uur in de kantine van het Lauwerscollege, Reitsema Burchtstraat 4 in Grijpskerk. Om alle leerlingen uit het gebied te ondersteunen bij het vinden van een leuke en geschikte stageplaats worden leerlingen van De Woldborg uit Grootegast en het AOC Terra uit Oldekerk uitgenodigd om de MASmarkt te komen bezoeken.In totaal zullen rond de 250 leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar onder begeleiding van hun mentoren kennis maken met de aanwezige organisaties en informeren naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke stage.

Voorafgaand aan de MASmarkt organiseren de maatschappelijke stagemakelaars van De Oude Ulo in Leek, Stiel Vrijwilligerscentrale Grootegast en VIZ een workshopavond voor vrijwilligersorganisaties uit de gemeenten Leek, Grootegast en Zuidhorn over het thema Maatschappelijke Stage. Deze workshop zal plaatsvinden op dinsdag 27 september 2011 van19.30 tot 21.30 uur in het AOC Terra in Oldekerk. Tijdens deze workshopavond krijgen organisaties informatie over de maatschappelijke stage, wat deze voor de organisatie kan opleveren, wat het verschil is met andere stages en wat geschikte stageklussen voor jongeren zijn. Na afloop is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Met de maatschappelijke stagemarkt en workshopavond willen we in het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk organisaties en leerlingen de kans bieden om op een efficiënte en laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken.

Voor informatie kunt u terecht bij Esther Pleizier van VIZ bereikbaar via e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op 0594 504711. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich voor zowel de MASmarkt als workshopavond aanmelden tot 17 september2011 op het e-mailadres e.pleizier@swgz.nl onder vermelding van 'MASmarkt 2011'

 
 
Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2011
 
In het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk worden er diverse activiteiten georganiseerd in de provincie Groningen om aandacht te vragen voor het belang van het vrijwilligerswerk en om waardering uit te spreken voor de inzet van vrijwilligers.
De Provincie Groningen reikt als blijk van waardering voor de vrijwillige inzet dit jaar voor de 11de keer de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. Deze prijs bedraagt €3.000,- en wordt uit gerijkt in drie categorieën namelijk; zorg, leefbaarheid en jeugd. Kent u een organisatie in één van deze categorieën die een voorbeeldfunctie voor andere organisaties kan zijn of die een belangrijke prestatie heeft geleverd? Meld deze organisatie aan voor 1 oktober 2011 op www.provinciegroningen.nl. Een jury zal uit de aanmeldingen twee vrijwilligersorganisaties per categorie selecteren waarop u in de periode van 31 oktober tot 13 november 2011 uw stem op kunt uitbrengen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is dat de aangemelde organisatie in de provincie Groningen werkzaam is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn (VIZ) via e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op 05945 504711

   

Seminar: "Wetten en regels voor verenigingen en stichtingen"

 

Organisator: Kamer van Koophandel in samenwerking met Trip Advocaten & Notarissen en Meeuwsen Ten Hoopen accountants

Zit u in het bestuur van een stichting of vereniging? En wilt u weten welke regels er voor u gelden op het gebied van aansprakelijkheid, belastingen en verzekeringen? Meld u dan aan voor dit seminar.

 

Voor wie is dit seminar interessant?

Bestuurders van verenigingen en stichtingen

 

Wat leert u tijdens het seminar?

U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • welke regels gelden er bij het oprichten, besturen en opheffen van een vereniging of stichting?
 • wanneer bent u als bestuurder aansprakelijk ?
 • hoe beperkt u uw risico's?
 • welke belastingen betaalt een vereniging of stichting

Na afloop het seminar weet u precies welke rechten en plichten u als bestuurder heeft.

 

Waar en wanneer?

Op 28 september 2011 wordt er een seminar gehouden in Assen

Hotel van der Valk, Balkenweg1, 9405 CC Assen

 

En op 17 november 2011 wordt er een seminar georganiseerd in Drachten

Hotel van der Valk , Zonnedauw 1, 9201 PE Drachten

 

Kosten?

€ 35,-

 

Meer informatie:

Wilt  u meer informatie over dit seminar dan kunt u terecht op www.kvk.nl/seminarvereniging U kunt zich op deze website tevens aanmelden voor het seminar.

 


 Vrijwilligerswerk als opstap naar een baan

         Wat heeft vrijwilligerswerk te bieden?   

 

 • vrijwilligerswerk vergroot je kennis en vaardigheden   
 • vrijwilligerswerk als werkervaringsplek en daarmee een opstap naar betaald werk
 • vrijwilligerswerk is een goede aanvulling op je CV
 • je ontdekt je talenten en loopbaandoelen
 • nieuwe contacten en mogelijk relevante netwerken
 • vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei
 • door het vrijwilligerswerk blijf je betrokken bij de samenleving
 • vrijwilligerswerk geeft regelmaat in je leven en is een zinvolle dagbesteding
 • het verrichten van vrijwilligerswerk geeft voldoening en zelfvertrouwen      

 

 

                    Financiële steun voor organisaties via                       Stichting Specsavers Steunt

 

 

Specseavers Steunt 2011 is gestart! Goede doelen, burger initiatieven en vrijwilligersorganisaties kunnen zich online presenteren aan duizenden website bezoekers. Deze bezoekers krijgen tot 18 juli 2011 de mogelijkheid om te stemmen op hun meest favoriete initiatief! De 2 hoogst geplaatst inzendingen krijgen een jaarlang financiële ondersteuning vanuit de dichts bijzijnde specsaverswinkel.

Per verkochte bril of hoortoestel wordt een bedrag aan de Stichting Spacseavers Steunt gegeven. In Nederland heeft de winkelketen Specseavers 114 vestigingen. Dit houdt in dat 228 goede doelen  in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit de Stichting Specsavers Steunt.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingspecsaverssteunt.nl


 

Workshops maatschappelijke stage 2011 

 

De collega's van Stiel Groningen organiseren weer workshops rond de maatschappelijke stage.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de maatschappelijke stage voor uw organisatie of wilt u goed voorbereid zijn op de komst van jongeren? Dan bieden deze workshops u wellicht inspiratie!

 

De volgende workshops worden aangeboden:

1. begeleiden van jongeren: wat kunnen jongeren, waar worden ze enthousiast van? Kost het begeleiden van jongeren veel voorbereiding en hoe betrek je collega-vrijwilligers bij de klussen.

2. stageklussen bedenken: wat is een geschikte stageklus voor jongeren, waar moet u rekening mee houden en hoe presenteert u uw stage-aanbod op een voor jongeren aantrekkelijke manier.

3. maatschappelijke stages opnemen in het beleid van de organisatie: hoe legt u de maatschappelijke stages vast in het vrijwilligersbeleid en wat is de visie van de organisatie op jongeren?

4. basisinformatie over maatschappelijke stage: wat is een maatschappelijke stage, is dit iets voor onze vrijwilligersorganisatie? Wat is het verschil met andere stages?

Per persoon kunt u slechts deelnemen aan 1 workshop.

De workshops worden gehouden op dinsdag 19 april 2011 van 13.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om ervaringen met andere organisaties uit te wisselen.

De locatie is: Het Kasteel, Melkweg 1 in Groningen.

De workshops zijn gratis en inclusief lunch.

 

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Paula Mosterman van Stiel, bereikbaar op 050 368 1888 of via de mail mas@stiel.nl

Aanmelden kan tot 15 april 2011.  Graag bij de aanmelding vermelden aan welke workshop u wenst deel te nemen

 

 

 

Leefbaarheidsprijs in de gemeente Zuidhorn

 

Naast alle landelijke en provinciale vrijwilligersprijzen wil ook de gemeenteraad van Zuidhorn zijn waardering voor het vrijwilligerswerk uitdrukken. Dit door het uitreiken van de Leefbaarheidsprijs.

Deze prijs bestaat uit een cheque van €500,- en een oorkonde en zal voor de 12de keer uitgereikt worden aan een persoon, vereniging of vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor een dorp binnen de gemeente Zuidhorn. Vele voorzieningen in de dorpen worden door de inzet  van vrijwilligers mogelijk gemaakt. Dit is voor de leefbaarheid van de dorpen van onschatbare waarde. In de afgelopen jaren hebben o.a. Stichting Kindervakantiespelweek Grijpskerk, Museum Sint Bernardushof in Aduard en het Regiotheater Niehove deze prijs mogen ontvangen.

U kunt voor 25 november 2010 een persoon, vereniging of vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Zuidhorn aanmelden voor de Leefbaarheidsprijs van 2010. Dit kan door het aanmeldingsformulier op www.zuidhorn.nl in te vullen en te retourneren naar de gemeente. Een deskundige jury zal uit de aanmeldingen een keuze maken. Voorwaarde voor de aanmelding is dat de projecten of activiteiten in het jaar 2010 hebben plaats gevonden. Politieke of levensbeschouwelijke activiteiten komen niet in aanmerking voor de prijs. De prijs zal uitgereikt worden tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier kunt u terecht op www.zuidhorn.nl of u kunt contact opnemen met Sara Meijer telefonisch op 0594 508748 of via het mailadres smeijer@zuidhorn.nl

 

 

Start voorbereidingen vrijwilligersactie NL DOET 2011

De voorbereidingen voor de landelijke vrijwilligersactie NL DOET 2011 zijn weer gestart. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2011 organiseert het Oranje Fonds de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met deze actie wordt de vrijwillige inzet in de spotlights gezet en wordt er gestreefd naar een recordaantal deelnemers die hun handen uit de mouwen willen steken.

Organisaties die zich vóór 31 januari 2011 aanmelden met een klus bij www.nldoet.nl kunnen in aanmerking komen voor maximaal €500,-. Dit bedrag is bestemd voor de klusmaterialen zoals verf, kwasten, aarde of timmerhout. Organiseert u een activiteit waarbij een dagje uit gaat, dan kunnen bijvoorbeeld de entreegelden of de vervoerskosten hiervan betaald worden.Het Oranjefonds heeft hiervoor 1 miljoen Euro beschikbaar, dus wees er snel bij! Belangrijk: u dient naast de aanmelding van de klus een aanvraagfomulier voor de financiële bijdrage in te vullen. Kijk voor de voorwaarden op www.nldoet.nl

Organisaties kunnen vanaf half november hun klus aanmelden. Dit kan zijn het opknappen van een dorpshuis, het op orde brengen van de administratie, schoonmaakklus of een verwendag voor ouderen of gehandicapten.

Voor organisaties is het van belang dat de aangeboden klus op een leuke en aansprekende manier wordt omschreven zodat vrijwilligers u goed kunnen vinden. Hoe formulier je als organisatie een aantrekkelijke opvallende activiteit. Daarbij kunt u rekening houden met de volgende punten:

1. zorg dat de aangeboden klus een positief beeld geeft van het vrijwilligerswerk in de organisatie

2. ga na of de aan te bieden klus representatief is voor het vrijwilligerswerk bij de organisatie

3. vrijwilligers zien graag concreet resultaat van hun deelname aan de NL DOET actie

4. de klus moet aantrekkelijk zijn voor de deelnemers die u wilt bereiken 

5. van belang is dat de bij NL DOET aan te melden klus laagdrempelig is, zodat velen actief kunnen deelnemen

Leuke ideeën voor klussen stranden soms door gebrek aan geld. Wellicht zijn er mogelijkheden waardoor de kosten beperkt kunnen worden.            Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van VIZ,intermediair voor de NL DOET actie in de gemeente Zuidhorn. Telefonisch bereikbaar op 0594 504711 of via e-mail e.pleizier@swgz.nl

 

 

  Diversiteitsprijs 2010

Al eerder schreven we over de diversiteitsprijs van Movisie. Dit landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling reikt jaarlijks de diversiteitsprijs uit aan een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau.  101 projecten zijn aangemeld en een jury heeft 3 projecten genomineerd.

1. de brugklastas van de Federatie Ouders van Visuele Gehandicapten in Utrecht; leerlingen worden toegerust om over hun beperking te praten.

2. Het Luisterend Oog van Humanitas in Amsterdam; dit is een chatproject van Humanitas.

3. Onbeperkt actief - onbeperkt meedoen uit Deventer; dit is een initiatief om actief samen te leven door bewoners met en zonder verstandelijke beperking in de wijk.

Dit laatste project is uitgeroepen tot winnaar, mede omdat de vraag van mensen met een verstandelijke beperking leidend is en de buurtbewoners meedoen. Verder spreiden de ambities en talenten zich uit over de andere wijken en worden er steeds meer mensen betrokken bij het project.

 

 

  Nominaties voor de provinciale vrijwilligersprijs bekend

Er hebben 133 organisaties uit de provincie Groningen zich aangemeld voor de provinciale vrijwilligersprijs 2010. Uit alle inzendingen heeft een jury 6 organisaties geselecteerd.

In de categorie zorg zij genomineerd: Unie van Vrijwilligers uit Winschoten en Vluchtelingenwerk Noord Nederland uit Pekela en Stadskanaal.

Voor de categorie leefbaarheid zijn Buurtbusvereniging Westerwolde en Stichting Dorpshuis Lettelbert genomineerd.

En in de categorie jeugd maken Voetbal Vereniging Siddeburen en Jeugdvereniging Glimmen een kans op een prijs van €3.000,-

U kunt via www.provinciegroningen.nl tot maandag 8 november 2010 een stem uitbrengen op een van deze 6 vrijwilligersorganisaties. Op 16 november worden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Provinciehuis in Groningen de prijzen uitgereikt.

 

Workshops Maatschappelijke Stage in Groningen

Veel organisaties zien toekomst in het aanbieden van maatschappelijke stages maar weten vaak niet wat ze de jongeren kunnen aanbieden, wat ze van de jongeren kunnen verwachten en hoe de maatschappelijke stage vastgelegd kan worden in het vrijwilligersbeleid. De collega's van Stiel in Groningen organiseren op donderdag 14 oktober van 18.00 tot 21.30 uur een tal van workshops rond het thema 'Maatschappelijke Stages. Deze workshops zijn gratis en inclusief koffie, thee, soep en een broodje.

De volgende workshops worden gegeven:

1. Begeleiden van jongeren: kost het begeleiden van jongeren veel voorbereiding?

2. Stageklussen bedenken: wat zijn de mogelijkheden van jongeren in uw organisatie

3. Maatschappelijke stages opnemen in het beleid van de organisatie

4. Basisinformatie over de maatschappelijke stage: wat is een maatschappelijke stage en is dit iets voor uw organisatie?

5. Vacaturetekst schrijven voor een maatschappelijke stage: u leert uw stage aanbod op een voor leerlingen aantrekkelijke manier te presenteren.

Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij Martha Reining of Paula Mosterman telefonisch bereikbaar op 050 3681 888 of via e-mail mas@stiel.nl . Aanmelden kan tot 7 oktober 2010.

 

 

 

Provinciale Vrijwilligersprijs 2010

Dit jaar reikt Provincie Groningen voor de 10de keer de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. Deze vrijwilligersprijs van € 3.000,- wordt uitgereikt in drie categorieën namelijk; zorg, leefbaarheid en jeugd.

Kent u een organisatie in de zorg met een voorbeeldfunctie voor andere organisaties. Of is er een organisatie bij u in de buurt die vooral met jonge vrijwilligers werkt en uitdagend vrijwilligerswerk biedt? Levert uw vrijwilligersorganisatie een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk of in het dorp? Meldt deze organisaties voor 1 oktober 2010 aan op www.provinciegroningen.nl.

Een jury zal uit de aanmeldingen 2 vrijwilligersorganisaties per categorie selecteren, warop u in de periode van 25 oktober tot 6 november 2010 uw stem kunt uitbrengen. In de tweede helft van november zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Provinciehuis in Groningen de prijzen worden uitgereikt.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is dat de aangemelde organisatie in de provincie Groningen werkzaam is en dat het een voorbeeldfunctie heeft voor anderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VIZ.

 

 

Diversiteitsprijs 2010

 

MOVISIE, hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling bekroont jaarlijks een project met de diversiteitsprijs. Het gaat om een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het thema van 2010 is Leven met beperkingen: meedoen voor chronisch zieken en mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking.

U kunt projecten aanmelden die de competenties en vaardigheden van mensen met een beperking versterken, die ervoor zorgen dat mensen met een beperking op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven én die daarbij baanbrekend en innovatief zijn.

Het inzenden van de projecten kan tot 15 september 2010. Op www.movisie.nl/diversiteitsprijs vindt u het inschrijfformulier. Na sluiting van de inschrijvingsdatum beoordeelt een onafhankelijke jury alle inzendingen.

De feestelijke uitreiking van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010 zal plaats vinden op 1 november 2010. De winnaar krijgt 40 uur advies en ondersteuning van MOVISIE aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sita Basant bereikbaar via s.basant@movisie.nl of telefonisch op 030 7892185

 

 

 

Landelijke enquête "Beter geregeld! "

 

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft als branchvereniging voor het vrijwilligerswerk, zich de afgelopen jaren samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingespannen om de regeldruk voor vrijwilligers te verminderen. Dit door bijvoorbeeld het aanbieden een collectieve vrijwilligersverzekering, waarderingssubsidies, het ondersteunen van vrijwilligers door gratis cursussen, het organiseren van beursvloeren en informatiebijeenkomsten. Ondanks de vele verbeteringen  moet de regeldruk nog verder omlaag. Om inzicht te krijgen waar de mogelijkheden liggen wordt er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een landelijke enquête uitgezet onder lokale vrijwilligersorganisaties. Het Ministerie hoopt dat er zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties bereid zijn om deze enquête in te vullen. Door het invullen van deze enquête kunnen de gemeenten gericht met de lastenverlichting en de dienstverlening voor vrijwilligersorganisties aan de slag. Organisaties kunnen zelf ook suggesties ter verbetering geven. Mocht uw suggestie als beste verbetersuggestie worden verkozen dan komt een afvaardiging langs van het Ministerie en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Verder wordt er per provincie een waardecheque ter waarde van €150,- onder de deelnemende organisaties verloot. Kijk voor meer informatie over de landelijke enquête 'Beter geregeld' op www.nov.nl . Wilt u meer informatie over de enquête dan kunt u contact opnemen met Ronald Hetem via r.hetem@movisie.nl 

 

 

 

Vrijwilligersactie NL DOET in gemeente Zuidhorn een succes

 

Vrijdag 19 en zaterdag 20 maart was de landelijke vrijwilligersactie NL DOET. In de gemeente Zuidhorn deden diverse organisaties mee aan deze grootse actie. OP vrijdag werd de zwerfvuilactie 'Zuidhorn, natuurlijk schoon!'geopend door wethouder Oomkes bij de CBS de Rietstek in Kommerzijl. Wethouder Oomkes ging samen met leerlingen uit de bovenbouw van de Rietstek het dorp Kommerzijl in om op diverse plaatsen zwerfvuil te ruimen. Ook leerlingen uit het basisonderwijs in Visvliet en Oldehove waran actief met het schoonmaken van hun dorp.  In Zuidhorn werd het gebied rond het station door ambtenaren , de vrouwenafdeling van het CDA en andere vrijwilligers ontdaan van zwerfvuil. De lente brak door in de tuin van 't Hornerheem in Zuidhorn. Vele vrijwilligers waren in de weer om de tuin lenteklaar te maken, door bloembakken te vullen en bladeren te verwijderen. Binnen genoten de bewoners van muziek en werden er fleurige paaskransen gemaakt. In het Kloostermuseum in Aduard waren naast nieuwe vrijwilligers, leerlingen van diverse scholen actief. In het kader van de maatschappelijke stage waren ze naar het museum gekomen om met z'n allen het museum klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Ondanks de weersomslag op zaterdag werd er in de stromende regen door leden van de CU hard gewerkt bij zwembad Electra in Lauwerzijl. Er werden laurierstruiken geplant, bladeren geruimd en speeltoestellen verplaatst. De meeste klussen werden mogelijk gemaakt door de financiële tegemoetkoming, die organisaties van het Oranjefonds mochten ontvangen. Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn hoopt dat dit succes volgend jaar navolging krijgt.

 

 

 

Open Dag van de Zorg 20 maart 2010

De economische recessie  is voelbaar in de meeste sectoren, behalve in de zorg- en welzijnssector. Er wordt juist verwacht dat er in de toekomst een personeelstekort dreigt te ontstaan binnen de zorg. Daarom is het thema van de 'Open Dag van de Zorg' van 2010 'Zorg en Welzijn: de toekomst'.. ZorgpleinNoord organiseert in der Aa-kerk te Groningen een beurs van 10.00 - 16.00 uur. Vele organisaties zullen zich hier presenteren.Kijk voor de deelnemende organisaties in der Aa-kerk en voor organisaties die open dag houden op www.zorgpleinnoord.nl. Ondanks dat de werkgelegenheid in de zorgsector in het Noorden van Nederland sneller groeit dan in andere delen van het land, blijft er een grote vraag naar vrijwilligers binnen de zorgsector.

 

 Gemeente Zuidhorn, natuurlijk schoon tijdens NL DOET 2010!

Op vrijdag 19 maart wordt tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL DOET de actie Zuidhorn,natuurlijk schoon! georganiseerd. Dit is een gecombineerde actie van de landelijke opschoondag, de boomplantdag en NL DOET. De gemeente Zuidhorn en Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn '(VIZ) werken samen om óók deze actie tot een succes te maken. Tijdens deze dag zal er in de gehele gemeente Zuidhorn zwerfvuil geruimd worden door leerlingen van basisscholen, het voortgezet onderwijs en groepen vrijwilligers. De vrouwenafdeling van het CDA heeft al aangegeven deel te willen nemen aan het ruimen van zwerfafval.  Wilt u ook deelnemen  als vrijwilliger aan de schoonmaakactie en het zwerfafval binnen uw gemeente tegengaan, dan kunt u zich aanmelden bij Esther Pleizier van VIZ via e-mail e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op 0594 504711.

 

 

KLUSSEN EN VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NL DOET 2010

Afgelopen jaar deden in Nederland, onder de oude naam MADD, 50.000 mensen, 125 bedrijven en 135 gemeenten mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met z'n allen werden er 1.500 verschillende klussen bij meer dan 800 organisaties gerealiseert. Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn (VIZ) wil iedereen oproepen om op vrijdag 19 maart of zaterdag 20 maart 2010 vrijwilligerswerk te komen doen, om van de vrijwilligersactie NEDERLAND DOET in de gemeente Zuidhorn een succes te maken.

Voor vrijwiligersorganisaties, sportclubs, verenigingen, zorginstellingen en musea is dit dé mogelijkheid om een klus geklaard te krijgen. Dus heeft het clubhuis een opknapbeurt nodig, wil een zorginstelling een gezellige dag organiseren  voor de bewoners of moet een speeltuin seizoensklaar gemaakt worden. Dan is dit een unieke kans.

Het Oranjefonds stelt max. €500,- beschikbaar per klus die tijdens NL DOET plaatsvindt. Dit bedrag kan ingezet worden als bijdrage aan materialen of uitstapjes. Voorwaarde is dat er minimaal 5 vrijwilligers nodig zijn om de klus te klaren. Dit bedrag kan aangevraagd worden via www.nldoet.nl/aanvraagformulier . De organisaties die hun klus aanmelden via www.nldoet.nl ontvangen in de week van 1 maart, het NL DOET pakket. Hiermee kan een kluslocatie feestelijk aangekleed worden. Potentiële vrijwilligersorganisaties kunnen voor aanmelding of voor vragen over de vrijwiligersactie NL DOET contact opnemen met Esther Pleizier van Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn (VIZ), e.pleizier@swgz.nl of telefonisch 0594-505866. 

  

 

GEMEENTE ZUIDHORN, DOET!

 

De afgelopen maand zijn er al meer dan 1.000 klussen aangemeld voor de landelijke vrijwilligersactie NL DOET 2010. En dagelijks komen daar nog tientallen nieuwe klussen bij! Deze klussen worden aangeboden door diverse organisaties zoals scholen, dorpshuizen, musea, sport- en speeltuinverenigingen. Allen met het doel, om op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart, samen met vrijwilligers een klus te klaren.

Vanuit de hele gemeente Zuidhorn hebben al diverse organisaties zich aangemeld voor de actie NL DOET. Zo vraagt het Dorpshuis "Dorpsstee" in Noordhorn vrijwilligers, die mee willen helpen bij het opknappen en schoonmaken van het dorpshuis. In de tuin van zorginstelling 't Hornerheem van de Zijlen in Zuidhorn, wordt voor de bewoners een gezellige lentedag georganisseerd. Vrijwilligers gaan o.a. samen met de bewoners plantenbakken vullen, tuinwerkzaamheden verrichten en paasdecoraties maken. Dit onder muzikale begeleiding. Verder zoekt het kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard vrijwilligers, die brandhout willen hakken voor de steenoven van het museum. In deze oven worden de kloostermoppen, die in de zomermaaanden door kinderen zijn gemaakt, afgebakken. Het museum doet bij deze een oproep voor pallets of ander geschikt brandhout. Daarnaast moet het kloostermusem van binnen en buiten weer seizoensklaar gemaakt worden. In Oldehove heeft Jongerensoos Thonk een opknapbeurt nodig. Er moet geschilderd worden en het plafond heeft een grondige aanpak nodig. Zwembad Electra in Lauwerzijl zoekt vrijwilligers, die willen assisteren bij het planten van nieuwe struiken rond de zonneweide van het zwembad, zodat het er tijdens warmere dagen heerlijk vertoeven is. En verzorgingshuis De Westerburcht in Zuidhorn wil de lente vieren, door  vrijwilligers samen met bewoners voorjaarsdecoraties te laten maken.

Per 1 februari start het Oranjefonds met de mediacampagne voor de landelijk vrijwilligersactie om door middel van posters, radio- en tv-commercials en advertenties in landelijke en regionale dagbladen, meer organisaties en vrijwilligers te motiveren om deel te nemen aan NL DOET 2010.

 

 

Verslag MADD dagen 2009

Vrijdagochtend wad het Make A Diffrence Day. 20 werknemers van de gemeente Zuidhorn deden hier aan mee. In de hele gemeente zijn ze actief geweest als vrijwilliger.
De bewoners van de Westerburcht werden door 3 ambtenaren verrast met een rondrit in het Westerkwartier. De mensen die waren 'uitverkoren' vonden het fantastisch en hadden graag gezien dat de dag nog wat langer had geduurd.

2 Ambtenaren hebben met bewoners van het Zonnehuis gewandeld. Het groen rondom het Zonnehuis is ook flink onder handen genomen. De tuinman was zeer gelukkig met de hulp van 5 mannen.

3 ambtenaren hebben zich als ware peuterspeelzaal leiders getoond in Grijpskerk en Noordhorn. Beide waren blij met de boeken die ze als geschenk kregen.

De wereldwinkel in Zuidhorn had er ook een tijdelijke werkneemster bij .

Tot slot waren er 4 ambtenaren die een grote BINGO ochtend verzorgden in verzorgingstehuis de Wierde te Grijpskerk. Dit bleek een groot succes.

Kortom, het was een geweldige dag, waarin iedereen zich van de meest betrokken kant heeft getoond. In 2009 vindt MADD plaats op 20 en 21 maart, dus hou deze datum alvast vrij in de agenda!

Oktober - November 2008

 

 

MADD DAGEN 31 oktober en 1 november 2008

Op 31 oktober en 1 november maken tienduizenden Nederlanders samen het verschil. Heel Nederland toont zich dan van zijn beste kant en steekt vrijwillig de handen uit de mouwen. Individueel of in groepsverband: met de buren, met de klas of school, maar ook clubs, verenigingen, teams, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en bedrijven doen mee met Make a Diffrence Day.

Ook u kunt meedoen, als organisator van een klus of juist als vrijwilliger om klussen uit te voeren! Heeft het dorpshuis een likje verf nodig? Ligt het park al tijden vol met hondenpoep? Een sportdag met de buurt of organiseert u liever een verwendag voor bewoners van het verzorgingstehuis? Klussen kunnen worden aangemeld via yvonne@swgz.nl.

Kijk ook eens op de site: www.makeadiffrenceday.nl Op deze site staan nog veel meer voorbeelden van interessante vrijwilligersklussen.

 

 

Maart 2008: 

Rabobank Vrijwilligersdagen voortgezet

Medewerkers van Rabobank West Groningen gaan zich ook dit jaar weer inzetten voor vrijwilligerswerk in de omgeving. Dit in het kader van de Rabobank Vrijwilligersdagen die de Rabobank 4 keer per jaar organiseert. De bank werkt hierbij samen met de Vrijwilligerscentrale Leek, Grootegast, Marum, steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum en VIZ Zuidhorn.

Op de Vrijwilligersdagen zijn medewerkers van de bank actief bij verenigingen en stichtingen die hulp kunnen gebruiken. De Rabobank wil daarmee het maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk onderstrepen. Tijdens eerdere vrijwilligersdagen werd getuinierd, getimmerd, geschilderd en schoongemaakt, maar bijvoorbeeld ook een heuse Prinsjesdag georganiseerd voor de bewoners van het Hooge Heem in Grootegast.

Maandag 18 februari kunt u weer een aantal Rabobank medewerkers in de omgeving tegenkomen in hun opvallende oranje t-shirts. Zo helpen zij in de bibliotheek in Opende en in het Zonnehuis in Zuidhorn. Maar ook kunt u ze tegenkomen tussen de peuters op peuterspeelzaal “De Holle Bolle Boom” in Marum. De bank is deze dag gewoon geopend.

Hulp nodig? Wilt u als vereniging of stichting een beroep doen op de Rabobank medewerkers tijdens één van de volgende Vrijwilligersdagen? Meld uw project dan aan bij de vrijwilligerscentrale in Leek. Zij zijn op maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur op 0594-580313 of per e-mail vrijwilligerscentrale@oudeulo.nl.


 

November 2007

Jongeren uit de gemeente Zuidhorn aan de slag met maatschappelijke stage

VIZ (Vrijwillige Inzet gemeente Zuidhorn) heeft een project ontwikkeld,  waarbij jongeren vrijwilligerswerk gaan doen. De havo-3 klassen van het Gomarus en het Lauwerscollege gaan binnenkort 4 weken lang een dagdeel meelopen bij een door hun gekozen vrijwilligersorganisatie. Het doel van dit project is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. De jongeren van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst! Door dit project hopen we jongeren een positieve ervaring te geven met vrijwilligerswerk die ze aanspoort om zich in te zetten voor de samenleving. VIZ heeft een aantal organisaties benaderd om mee te werken aan dit project en daar zijn al een aantal positieve reacties op gekomen.

Een paar voorbeelden van vrijwilligersplekken zijn:
- brandweer gemeente Zuidhorn
- Zonnehuis
- De Bibliotheken in de gemeente Zuidhorn
- VVV kantoor
- Sportverenigingen

Toch hoopt VIZ nog meer vacatures binnen te kunnen halen. Wilt u meedoen aan dit project? Neem contact op met VIZ.