Maatschappelijke stage    
Maatschappelijke stagiairs nu volledig verzekerd met VNG Vrijwilligersverzekering
 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Centraal Beheer Achmea breiden de Vrijwilligersverzekering voor Nederlandse gemeenten uit met een volledige dekking voor maatschappelijke stagiairs. Daarmee zijn de maatschappelijke stagiairs verzekerd tijdens het doorlopen van hun maatschappelijke stage.
 
Wat zijn de voorwaarden:
 
* De leerlingen die de maatschappelijke stage doorlopen in de gemeente waarin ze wonen vallen volledig onder de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
* De leerlingen die hun maatschappelijke stage doorlopen in een andere gemeente dan waarin ze wonen zijn verzeker op de polis van de gemeente waarin ze wonen, maar dan moet deze woongemeente wel een vrijwilligersverzekering hebben. Is de woongemeente niet verzekerd dan valt de leerlinge onder de polis van de stagegemeente.
 
Hoe zijn de leerlingen die een maatschappelijke stage uitvoeren verder nog verzekerd?
 
* De leerlingen die onder toezicht van een beroepskracht of een ervaren     vrijwilliger stage lopen bij een organisatie die een eigen aansprakelijkeheidsverzekering of vrijwilligersverzekering heeft, dan zijn de leerlingen via de stage-organisatie verzekerd
* De  leerlingen zijn ook via hun school verzekerd
* Daarnaast zijn de leerlingen ook via hun ouders verzekerd.
 
De leerlingen die een maatschappelijke stage gaan uitvoeren hoeven zich niet aan te melden, ze zijn automatisch verzekerd. Kijk voor meer informatie op www.vngverzekeringen.nl .
 
 
 
Wetsvoorstel maatschappelijke stage naar de Tweede Kamer
 
Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs heeftop 12 oktober 2010 een wetsvoorstel Maatschappelijke Stage gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit voorstel staat dat leerlingen die vanaf het schooljaar 2011/2012 voortgezet onderwijs volgen verplicht een maatschappelijke stage moeten doorlopen. Het aantal uren voor de MAS worden vastgesteld op minimaal 30 uur voor alle schooltypen. De financiering van de maatschappelijke stages blijft in 2011 gelijk aan het niveau van 2010.
Verder is er ook een voorstel voor een aanpassing in de Arbeidstijdenwet, waardoor het mogelijk wordt voor 13-jarigen om een maatschappelijke stage buiten schooltijd te lopen.
 
 


Trainingsdag werven en behouden van vrijwilligers voor jongerenraden

Vaak is het moeilijke om voldoende mensen te interesseren voor het organiseren van een activiteit. De werkgroep PEER Education gaat op zoek naar jongeren om te zoeken naar een oplossing. Op 28 augustus 2010 organiseert de werkgroep Peer Education een trainingsdag over het opzetten van een goed vrijwilligersbeleid. Tijdens deze dag zullen onder leiding van trainers ervaringen uitgewisseld worden en ga je zelf werken aan een vrijwilligersbeleid dat past bij jouw jeugdraad. Op deze manier hopen we jongeren te activeren en actief te houden. De trainingsdag wordt gehouden op het kantoor van de NJR in Utrecht. Je kunt voor informatie of opgave mailen naar koenvandijk@njr.nl